ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປ ລາວ

DHIS 2
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປ ລາວ

ຕິດຕໍ່ທີມງານ DHIS2:
1. ຟຸກຕີ້ ເພັງຜາແກ້ວ 7789 2774
2. ວຽງທອງ ຈົ່ງຫວາຊົ່ງ 9113 2319
3. ເພັດສະໝອນ ໄຊຍະບຸດ 9933 6780
4. ສົມຄິດ ບົວວົງ 2204 7026

ຕິດຕໍ່ສູນໄຂ້ຍຸງ:
1. ໂອໄດ ສິຈັນທອງທິບ 2240 4796
2. ດວງມະນີ ພິມມະສອນ 5570 3745
3. ພອນວິໄລ ພົມມະວົງສາ 5634 6503
4. ພອນເພັດ ບຸດພົມວິຫານ 5509 2992

ຕິດຕໍ່ສູນຕ້ານເອດ:
1. ສຸທາພອນ ຈິດຕະພົງ 9728 3911
2. ພອນໄຊ ລັດຕະນະວົງ 5555 4329
3. ສົມຊາຍ ວິໄລທອງ 5540 3321
ຫ້ອງການ: 020 354014/316315

ຕິດຕໍ່ສູນວັນນະໂລກ:
1. ດຣ. ສາຄອນ 2224 4636
2. ດຣ. ພຸດທະສັກ 5667 7997
3. ດຣ. ພິດສະດາ 2220 8935
4. ນ. ພອນສະຫວັນ 5418 6985
ຫ້ອງການ: 030 5345050
Sign in
Forgot password?

Please clear your browser cache regularly!

Powered by DHIS 2