ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປ ລາວ

DHIS 2
ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ສປປ ລາວ


ຕິດຕໍ່ສູນໄຂ້ຍຸງ:
1. ໂອໄດ ສິຈັນທອງທິບ 2240 4796
2. ດວງມະນີ ພິມມະສອນ 5570 3745
3. ພອນວິໄລ ພົມມະວົງສາ 5634 6503
4. ພອນເພັດ ບຸດພົມວິຫານ 5509 2992

ຕິດຕໍ່ສູນຕ້ານເອດ:
1. ສຸທາພອນ ຈິດຕະພົງ 9728 3911
2. ພອນໄຊ ລັດຕະນະວົງ 5555 4329
3. ສົມຊາຍ ວິໄລທອງ 5540 3321
ຫ້ອງການ: 020 354014/316315

ຕິດຕໍ່ສູນວັນນະໂລກ:
1. ນ. ພອນສະຫວັນ 5418 6985
2. ດຣ. ອານຸສອນ 96401149
3. ດຣ. ພິດສະດາ 2220 8935
4. ດຣ. ວົງຄຳ 22228487
ຫ້ອງການ: 021 414259
Sign in

System has been upgraded, please clean your browser cache!

Powered by DHIS 2